Przedstawiamy Politykę Prywatności, która określa zasady zapisywania, uzyskiwania i przetwarzania danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§1 Definicje

 • Serwis – sklep internetowy działający pod adresem gastrosklep.pl.
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, producentów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 • Administrator – firma Art System Artur Michałowowski, 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 bud. E, NIP: 895-161-80-28, REGON: 932672867, Nr. wpisu do ewidencji: 009623, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, która uzyskuje i przechowuje informacje uzyskane z Urządzenia Użytkownika.
 • Użytkownik – to osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Newsletter – to usługa świadczona bezpłatnie, która polega na cyklicznym przesyłaniu przez Administratora na adres poczty elektronicznej Użytkownika komunikatów, aktualności oraz innych powiadomień zawierających informacje handlowe. Zapis do newslettera jest dobrowolny a Użytkownik może zrezygnować z niego w każdym momencie, wysyłając email z prośbą na adres prywatnosc@gastrosklep.pl lub klikając w odpowiedni odnośnik znajdujący się na końcu wiadomości email.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. (np. komputer, tablet, smartfon)
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
 • Kurier – osoba fizyczna wyznaczona do dostarczenia zamówienia do wybranego celu.

§2 Bezpieczeństwo

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego szanując prawa Użytkownika oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, Administrator Serwisu zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. 

 • Sposób zapisu i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika, a przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookies zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
 • Serwis jest zabezpieczony certyfikatem SSL, dzięki któremu połączenie między Urządzeniem Użytkownika a Serwisem jest szyfrowane.

§3 Cookies

Technologia Cookies wykorzystywana jest w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Użytkownik może zgodzić się na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i by mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z tych danych przy następnych odwiedzinach na stronie Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie Serwisu, proponowane jest wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej. 

Rozróżniamy następujące rodzaje plików Cookies:

 • Cookies wewnętrzne – pliki zapisywane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez platformę Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zapisywane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy  Serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne – pliki zapisywane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji (wylogowaniu się ze strony lub zamknięciu przeglądarki) pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zapisywane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

§4 Usuwanie Cookies

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępne są na stronie poświęconej plikom Cookies.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§5 Wymagania Serwisu odnośnie plików Cookies

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

§6 Do czego wykorzystujemy pliki Cookies?

 • Usprawnienie i ułatwienie korzystania z Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Media społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych.

§7 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics.
 • Woopra
 • Smartsupp
 • Facebook

§8 Dane osobowe, które zbieramy

 • Imię i nazwisko – są potrzebne do wysyłki zamówionego towaru oraz ułatwi kontakt pracownikom Serwisu.
 • Adres wysyłki – jest potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
 • Nr telefonu – jest potrzebny przede wszystkim Kurierowi dostarczającemu przesyłkę, w celu kontaktu z Użytkownikiem, który zamówił ten towar. Nr telefonu jest także potrzebny w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie, gdzie jednocześnie proponowane jest inne korzystne rozwiązanie.
 • Adres email – potrzebny do skontaktowania się z Użytkownikiem, np. w momencie przesłania potwierdzenia zamówienia oraz przy każdej zmianie statusu zamówienia.
 • Cookies – w celu personalizowania Serwisu – wpisane przez Użytkownika dane zostają zapamiętane i przy kolejnych odwiedzinach nie ma konieczności wpisywania ich ponownie.
  Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, to na adres poczty elektronicznej przesyłany jest również Newsletter.
 • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora Serwisu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

§9 Przypadki, w jakich konieczne jest podanie powyższych danych osobowych

 • Złożenie zamówienia – wypełnienie formularza zamówienia jest warunkiem koniecznym do realizacji wysyłki.
 • Założenie konta w Serwisie – jest dobrowolna, jednak w przyszłości przechowane dane ułatwiają Użytkownikom w składanie zamówień w Serwisie.
 • Zapis do Newslettera – usługa polegająca na cyklicznym przesyłaniu przez Administratora na adres poczty elektronicznej Użytkownika komunikatów, aktualności oraz innych powiadomień zawierających informacje handlowe. Zapis do newslettera jest dobrowolny a Użytkownik może zrezygnować z niego w każdym momencie.

§10 Udostępnianie informacji

W celu realizacji zamówienia i wywiązania się z umowy Serwis może udostępniać zebrane od Państwa dane następującym podmiotom: RM Gastro Sp z o.o, Hendi Sp. z o.o., Stalgast Sp z o.o., Tomgast Sp. z o.o.. , DPD. Ilość danych przekazywanych ww. podmiotom jest ograniczona do niezbędnego minimum pozwalającego na realizację celu. Jeżeli chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres prywatnosc@gastrosklep.pl. Oprócz powyższych, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§11 Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy do chwili aż zażądasz ich usunięcia. Pamiętaj jednak, że nie zawsze będzie możliwe ich natychmiastowe usunięcie. Jeśli kupowałeś od nas jakieś produkty to musimy przechowywać Twoje dane przez pięć lat – tego wymagają od nas przepisy skarbowe.

§12 Prawo do informacji i usunięcia danych

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: prywatnosc@gastrosklep.pl

§13 Zmiany w Polityce prywatności

 • Serwis zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki prywatności.